Yazar
Cem DOĞAN
Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Yazar
Burçak Karaman UYSAL
Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri

Yazar
Ethem TORUNOĞLU
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi