Yazar
M. Nisa MENCET
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Arş. Gör.

Yazar
Hakan TÜZÜN
Toplum ve Hekim Dergisi, Yardımcı Editör