Yazar
Demet Özmen YILMAZ
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, İktisat Bölümü, Dr.

Yazar
Nihan Ciğerci ULUKAN
Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Dr.