Yazar
Murat CİVANER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği AD, Doç. Dr.

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.