Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Toplum ve Hekim amatör bir çalışmanın ürünü. Yayın hayatını biraz bilen bir kişi bunun ne denli zor olduğunu görecektir. Dar ekonomik koşullarla, profesyonel eleman kullanmadan, aylık çıkan bir dergi ve en iyisini yapma uğraşı... Yayın organımızın en büyük sorunu ekonomik. Fiat artışlarının en fazla yansıması yayın hayatında görülüyor. Başından beri yaygın olarak başlattığımız abone kampanyasını, odalarımızın ve üyelerimizin daha fazla benimsemesi zorunlu görülüyor. Elimizdeki bu üçüncü sayıda oldukça zengin konular yer almakta. «14 Mart» yazısı, bugünü nasıl görmemiz gerektiği, son yıllarda da bu gereğin tabip odalarımızca hayata geçirildiğini dile getirmekte. Dr. Erdal Atabek'in yazısı sağlık sorunları üzerine dikkat çekici, önemli görüşlere de yer vermekte. Kitlemizi ve Halk Sağlığını yakından ilgilendiren konu Tam-Gün çalışma yasa tasarısı. Bu sayımızda oldukça geniş yer verdik. Konu üzerindeki görüşlerimizi, bize iletilen düşünceleri bundan böyle de yayınlamaya devam edeceğiz. Çeviri yazımız «Sosyal Katmanlaşma ve Psikiatrik Hastalıklar». Tüm hekimlerimizin ilgisini çekeceğini umduğumuz bir konu. İlk iki sayımızda Kronik Hastalıklar üzerine bilgiler yer almaktaydı. Bu sayımızda Kronik Hastalıkların bazı ülkelerde (ABD, SSCB) ve Türkiye'de durumu inceleniyor. Ülkemizde Sağlık Personeli yetiştirme, ne bir programa dayanmakta ne de gereksinimleri karşılayabilmekte. Doç. Dr. Nevzat Eren ve Dr. Gazanfer Aksakoğlu'nun yazıları bu konu üzerine bilimsel görüş ve önerileri içeriyor. İlk bölümlerini birinci ve ikinci sayılarımızda verdiğimiz Dr. Engin Tonguç'un Meslek Hastalıkları yazısı konu ile ilgilenen çevrelerce ilgiyle karşılandı. Gelecek sayımızda yeniden birlikte olmak dileğiyle.