Yazar
Volkan KAVAS
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, Öğretim Görevlisi, Dr.

Yazar
İnci Özgür İLHAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Doç. Dr.