Yazar
Bayazıt İLHAN
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Dr.

Yazar
Selçuk ATALAY
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri, Dr.

Yazar
Özden ŞENER
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr.