Yazar
Heval BOZDAĞ
Ağrı Tabip Odası Genel Sekreteri, Dr.

Yazar
Halis YERLİKAYA
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi, Dr.