Yazar
Derya Gültekin KARAKAŞ
İstanbul Teknik Üniversitesi işletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Ferimah Yusufi YILMAZ
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Yrd. Doç. Dr.