Yazar
Kansu YILDIRIM
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Tabip Odası, Uzman