Yazar
Onur KARAHANOĞULLARI
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), İdare Hukuku, Doç. Dr.