Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Tüm ilerici yurtsever ve demokratlara karşı sürdürülen saldırılar hekimleri de içine alarak boyutlarını giderek artırdı. Alçakça katledilen meslekdaşlarımıza karşı Türkiye çapında odalar bünyesinde saygı duruşu yapıldı. Bu konuda geniş yazıyı ilk sayfalarda sunuyoruz. «Tam-Gün Çalışma Yasası gelişmeler hakkında Merkez Konseyi görüş ve önerileri»ni veriyoruz. Bir okul sağlığı çalışması konulu ilginç yazıyı takiben Sosyalizasyon ve Tam-Gün Yasaları ışığında beslenme sorununu Sevcihan Özkoç ve Yürük İyriboz'un hazırlıklarında bulacaksınız. İzmir Tabip Odası tarafından telefon santral memurlarında görülen psikolojik bozukluklara ilişkin inceleme yazısını, Karabük Demir Çelik 3 numaralı yüksek fırın revatmanındaki koruyucu hekimlik inceleme yazısı devam ediyor. «Tıp öğrencisi eşi sendromu» üzerine çeviri klinik yıllarına acı tepkileri adlı yazı yer alıyor. Dergimiz yine Toplum ve Hekim'den haberlerle sona eriyor. Gelecek sayıda tekrar birlikte olmak dileğiyle.