Yazar
Şafak TANER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doç. Dr.

Yazar
Feride Aksu TANIK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.