Yazar
Ergün DEMİR
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Önceki Dönem İzmir Şube Başkanı