Yazar
Sema ALP ÇAVUŞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Doktora Öğrencisi

Yazar
Saliha ALTIPARMAK
Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Yrd. Doç. Dr.