Yazar
Ferda Dönmez ATBAŞI
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yrd.Doç.Dr.

Yazar
M. Meryem KURTULMUŞ
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Öğr. Gör. Dr.