Yazar
Melda Yaman ÖZTÜRK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Doç. Dr.