Yazar
Ülkü Zengin İNCE
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi, Dr.