Yazar
Harun BALCIOĞLU
Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Yazar
Eriş BİLALOĞLU
Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi