Yazar
Ali ÖZYURT
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yazar
Ali ÇERKEZOĞLU
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Yazar
Erdoğan MAZMANOĞLU
Dr.

Yazar
Mustafa SÜLKÜ
Dr.

Yazar
Savaş ÇÖMLEK
Dr.

Yazar
Selçuk ATALAY
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Yazar
Hande ARPAT
Dr.

Yazar
Eren YAŞA
İntern Doktor