Yazar
Deniz EREN
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Program, Bilim Uzmanı

Yazar
Nazlı ATAK
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Yazar
Ferda ÖZYURDA
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Yazar
Kenan S. KÖSE
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Doç. Dr.