Yazar
Feride Aksu TANIK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.

Yazar
Murat CİVANER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD, Doç. Dr.