Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Merkez Konseyi'ne, tabip odalarınca her ay aylık raporlar gönderilmekte. Bu raporlarda tabip odalarımız, genel çalışmalar üzerine görüşlerini ve bölgelerindeki faaliyetlerini bildirmektedir. Geçtiğimiz ayda Samsun Tabip Odamızdan gönderilen aylık rapor ve bu rapora Konseyimizin cevabı genel görüşlerimizi ve çalışmalarımızı yansıtması bakımından değer taşımakta. Dergimizin ilk yazısını buna ayırıyoruz. 7-9 Kasım 1979 tarihleri arasında Birliğimizle Türk Veteriner Hekimleri Birliği «Birinci Türkiye Ulusal Beslenme Kongresi» düzenledi. Bu kongrede tarafımızdan iki tebliğ sunuldu. «Asgari Ücret ve Beslenme» adlı ilk bildirimizi veriyoruz. Dr. Atila Akın'ın «Sağlık Hukukumuz» adlı kısa fakat içerik olarak bizleri bir hayli düşündürmeye yönelik yazısının ilgiyle karşıIanağını sanıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir kentlerinin sosyalleştirme ve örgütlenme sorununu Dr. İyriboz ve Sosyolog Mustafa Koç inceliyor. Dr. Başer yazısında sosyalleştirmede halkın eğitiminin önemini vurguluyor. Dr. Çağatay Güler'in çeviri yazısında Dünya Sağlık Örgütü'nün, sağlık ocaklarındaki laboratuvar hizmetlerinin etkinlikleri üzerinde önerileri veriliyor. Sosyalleştirme üzerine bu değerli üç yazıdan sonra, «Birincil Sağlık Hizmetleri» yazı dizimizin 5. Bölümünü yayınlıyoruz. Sağlık Ocakları Hekimlerinin eğitimine yönelik yazı dizimizin bu bölümünde gebelik ve doğumla ilgili işlemler yer alıyor. Yöneylem Araştırması konusundaki yazıyı beğeniyle karşılayacağını sanıyoruz. Gelecek sayımızı tümüyle Dünya Çocuk Yılı münasebetiyle çocuklar üzerine ayırdık. Tekrar buluşmak dileğiyle... TOPLUM ve HEKİM