Yazar
Murat CİVANER
Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

Yazar
Alpay AZAP
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yazar
Kayıhan PALA
Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
Akif AKALIN
Dr. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Yazar
Gazanfer AKSAKOĞLU
Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
Feride Aksu TANIK
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
Osman ELBEK
Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
Muzaffer ESKİOCAK
Prof. Dr.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
Özlem ÖZKAN
Doç. Dr.Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu,Hemşirelik Bölümü

Yazar
Özden ŞENER
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Yazar
Bayazıt İLHAN
Opr. Dr.Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yazar
Kevser VATANSEVER
Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Yazar
Cem TERZİ
Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Toplum ve Hekim Dergisi Editörü

Özet

  • Bu makale, 27 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan The Lancet’in bilebildiğimiz tarihindeki en uzun yazılardan bir tanesi ile aynı gün İstanbul’da gerçekleştirilen ve söz konusu yazının yazarları ile The Lancet Editörü’nün de konuşmacı olarak katıldığı toplantının içeriklerini tartışmak için derlenmiştir. The Lancet’in yayım faaliyeti için tanımladığı hakemlik uygulamasının ayaklar altına alındığı bu sürecin değerlendirilebilmesi için, öncelikle söz konusu yazının-raporun özeti, raporun sunulduğu toplantı ve raporla aynı sayıda yayımlanan destek yazıları özetlenmiştir. Daha sonra, rapora yönelik The Lancet’te yayımlanan ve yayımlanmayan eleştiri yazılarına yer verilmiş ve raporun yazarlarının eleştirilere yanıtı özetlenmiştir. Yazarların, kendilerine yöneltilen somut eleştiri ve soruların büyük bölümünü yanıtsız bıraktıkları ya da ‘iddiayı destekleyen bir yayın bulamadık’ ifadesiyle geçiştirdikleri izlenmiştir. Raporun yazarlarının ileri sürdüğü gibi Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı başarılı kabul edebilmemiz için Türkiye’nin sınıfsız bir toplum olduğunu ve herkesin çıkarının ortak olduğunu kabul etmemiz gerekir. Diğer kapitalist toplumlarda olduğu gibi Türkiye’de de toplum sınıflardan oluştuğu ve çıkarları birbiriyle çeliştiği için raporun yazarlarının iddialarının aksine, Sağlıkta Dönüşüm Programı toplumun bütün üyeleri için değil ancak patronlar-sömürgenler için başarılı kabul edilebilir. Anahtar kelimeler: The Lancet, Sağlıkta Dönüşüm Programı(SDP), Türkiye

Summary

  • In This essay was arranged to discuss an article published in the Lancet on 27 June 2013, one of the longest of all articles so far published in the journal to our knowledge, and the content of the meeting held on the same day participated by the authors of the article and the Editor of the Lancet. The process is a sheer violation of the practice of referee that The Lancet itself envisages for its publication activities. To properly evaluate this process, the present article first gives summaries of the article-report, the meeting where the report was presented and supporting essays that were published in the same issue with the article itself. The article then makes reference to criticisms of the report either published or not in The Lancet as well as authors’ replies to these criticisms. It is observed that authors left most of the questions and criticisms made without any response or just ignored them saying “we could find no publication supporting this assertion.” To accept the “success” of the Programme for Transformation in Health in Turkey, as claimed by authors, first we have to agree that Turkey is actually a classless society and all have common interests. As is the case in other capitalist societies, the Turkish society is composed of classes and these classes have conflicting interests. Thus, contrary to the assertions of authors, the programme can be coined as “success” not for all citizens but for bosses-exploiters. Key words: The Lancet, Programme for Transformation in Health (PTH), Turkey

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: The Lancet, Sağlıkta Dönüşüm Programı(SDP), Türkiye
    EN: The Lancet, Programme for Transformation in Health (PTH), Turkey