Yazar
Ersan TAŞÇI
Dr. Aile Hekimliği Bursa Osmangazi 32 Nolu Yenibağlar Aile Sağlığı Merkezi

Özet

  • Düzce’de ilk pilot uygulaması başlatılan aile hekimliği sistemi, gecen neredeyse 10 yılın sonunda önce çalışanlarını tüketti. Bu yazı bu 10 yıllık yapboz denemesinin hekimlerde yarattığı gerilimi ve meslek örgütlerinin aldığı tutumlara değiniyor.

Summary

  • The family medicine system which was first piloted in Düzce first exhausted doctors after nearly 10 years. This article touches upon tensions that this 10 years-long experience of make-remake brought to doctors and attitudes of Professional organizations.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Aile hekimliği, AHEF, Hekim eylemleri
    EN: Family Medicine, AHEF, Doctors’ demonstrations