Yazar
Kayıhan PALA
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Özet

  • Birleşik Krallıkta sağlık alanında kamu-özel ortaklığı (KÖO) ilk olarak 1990’larda ortaya çıkmıştır. İngiliz Tabipler Birliği en başından beri kamu-özel ortaklığı ya da özel finansman girişimi (ÖFG) uygulamalarına karşı olduğunu açıklamıştır. Birlik, sağlık alanındaki özel finansman girişimi uygulamalarının Ulusal Sağlık Sistemi için kötü bir haber olduğunu açıklamaktadır. Sağlık alanında KÖO/ÖFG uygulamaları ile son iki yılda bazı hastanelerde yaşanan ve iflasın eşiğine kadar giden sıkıntılar hekimleri tedirgin etmeye başlamış bulunmaktadır. BMA mevcut Hükümete Ulusal Sağlık Sistemini gözden geçirmesini ve özel sektör yerine kamuyu tercih etmesini, rekabetten kaçınmasını, sağlık kurumlarını parçalamayı değil bütünleştirmeyi tercih etmesini ve kar amacını değil kamu yararını benimsemesini öneriyor.

Summary

  • In The first public-private partnership (PPP) in the field of health care in the United Kingdom (UK) has emerged in the 1990s. British Medical Association (BMA) announced opposition to applications of PPP since the beginning of the public-private partnership or private finance initiative (PFI). BMA announced that the private finance initiative bad news for the National Health System (NHS). Physicians have begun to be anxious due to the PPP / PFI practices in some hospitals in the last two years leading up to the brink of bankruptcy problems. The BMA urges the Government to restore the NHS to a service based on: public provision, not private ownership; co-operation, not competition; integration, not fragmentation and public service, not private profits.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Kamu-özel ortaklığı, Özel finansman girişimi, Ulusal sağlık sistem
    EN: Public-private-partnership, Private finance initiative, National health system