Yazar
Allyson Pollock
Prof. Temel Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Merkezi, Queen Mary, Londra Üniversitesi

Yazar
Elias Kondilis
Dr. Temel Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Merkezi, Queen Mary, Londra Üniversitesi

Yazar
David Price
Temel Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Merkezi, Queen Mary, Londra Üniversitesi

Yazar
Graham Kirkwood
Temel Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Merkezi, Queen Mary, Londra Üniversitesi

Yazar
Louisa Harding-Edgar
Dr. Temel Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Merkezi, Queen Mary, Londra Üniversitesi

Özet

  • Birleşik Krallık’ta kamu özel ortaklığı (KÖO) Ulusal Sağlık Sistemi için finsman sorunları nedeniyle bir krize dönüşmüştür. Bu rapor Güney Londra Vakıf İdaresi verileri üzerinden bu krizi analiz etmektedir. Hizmet değişiminin ardındaki neden, Güney Londra Sağlık Hizmetleri Vakfı’nın (GLSHV) uzun süredir devam eden özel finansman girişimlerinin (Kamu-özel ortaklığı, KÖO) aşırı, üstelik giderek artan, ancak net olmayan maliyetleridir: Bakanlığın Temmuz 2012’deki açıklamasına göre bu maliyet 89 milyon İngiliz Sterlini(£) olup Vakıf cirosunun %18’ini oluşturmaktadır; Ocak 2013 tarihli VÖİ raporuna göre de rakam 69 milyon £ ya da Vakıf gelirinin %16’sıdır. Yıllık ücret enflasyona endeksli olduğundan KÖO’nın Vakfa maliyeti giderek karşılanamaz hale gelmektedir. Giderek büyüyen KÖO krizi, ulusal tarife aracılığıyla KÖO’na yeterli kaynaklar ayrılamaması sonucunda daha da ağırlaşmıştır. Hükümetin politikası da, yetkililerin hastane refakati ve kabulü için yaptıkları ödemeleri azaltarak (Ulusal tarife) ve QIPP (Kalite, yenileme, verimlilik ve önleme) olarak bilinen etkinlik programı sonucunda Vakıf gelirlerini olumsuz etkilemiştir. Hükümetin Vakıfların (Örneğin Guy’s ve King’s gibi) fazlalıkları ellerinde tutmalarına izin veren ve görevlilerin fazlalıkları Hazine’ye iade etmelerini öngören politikası, aslında Güneydoğu Londra’da USH kullanan tüm hastalar ve halk için ayırmış olduğu fonlara GLSHV’nin erişimini engellemiştir.

Summary

  • In United Kingdom, public private initiatives (PFI) has been a crisis for National Health System(NHS) by underfunding. This report analyzed this crisis through South London Healthcare NHS Trust(SLHT) data. Service change has been driven by the exorbitant, increasing, yet unclear, cost of the SLHT’s long-standing PFI deals - £89 million and 18% of Trust turnover according to the SoS in July 2012, £69 million or 16% of Trust income according to the TSA report in January 2013. The PFI cost to the Trust is increasingly unaffordable because the annual charge is indexed to inflation. The growing PFI funding crisis has been exacerbated by underfunding of PFI charges through the national tariff. Government policy has also undermined Trust income by reducing the prices paid by commissioners for hospital attendances and admissions (the national tariff) and as a result of an efficiency programme known as the QIPP. Its policy of allowing Foundation Trusts (such as Guy’s and King’s) to retain surpluses, and requiring commissioners to return surpluses to the Treasury, has denied SLHT access to funds that were originally ear-marked for all patients and residents using the NHS in South East London.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Kamu sağlık hizmetleri, Kamu özel ortaklığı, Hastane
    EN: Public health services, Public private partnership, Hospital