Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Yazar
Hakan TÜZÜN
Dr. Halk sağlığı uzmanı

Dipnot / Footnote

  • Hegel’in “Felsefe Tarihi Dersleri”nden aktaran Hançerlioğlu O. Felsefe Sözlüğü Remzi Kitabevi 13. Basım. 2002.