Yazar
Deniz AKGÜN
Dr. Halk sağlığı uzmanı, Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

Özet

  • Türkiye sağlığı doğrudan etkileyen çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, ergen evliliği, eğitim alma ve çocukların sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi açısından eşitsizliklerin büyük ölçekte yaşandığı ülkelerden birisidir. Eşitsizliklerin yaygın olduğu bir ülkede risk gruplarına yönelik toplum sağlığı hizmetlerinin sunumu önem taşımaktadır. Risk grubunda yer alan çocuklara yönelik koruyucu ana çocuk sağlığı hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunumuna yönelik çalışmaların yapılmasına gereksinim bulunmaktadır,

Summary

  • Turkey is a country, where there is serious inequalities about children like child poverty, child labor, adolecent marriages, accessing education and primary health care services. Organization of community health services for risky children’s age group is important in countries like Turkey. There is a need of more eff ective child and mother health services for risky groups in our country.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • EN: Inequality, child health
    TR: Eşitsizlik, çocuk sağlığı