Yazar
Işıl ERGİN
Doç. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Özet

  • Bu yazıda sağlıkta eşitsizlikler başlığı obezite örneği üzerinden irdelenmiştir. Obeziteye dair eşitsizlikler yazınında birikenlerin kısa bir özeti yanı sıra Türkiye gibi ülkeler açısından bu alana ulusal verilerle katkı koymanın önündeki kimi engeller tanımlanmıştır. Ayrıca; bu sağlık sorununa eşitsizlikler penceresinden bakan bir makale paylaşılmıştır. Makalede obezite/aşırı kiloluluk sorununun Türkiye’deki sıklığı ve bu sıklığın refah ve gelir gruplarındaki dağılımı irdelenmekte, bu eşitsizliklerin kadın/erkek farkı yanı sıra bölgesel resmi de çizilmektedir. Saptanan eşitsizlikler bölgeler ve cinsiyetler arasında farklı tablolar sergilemektedir. Kadınların eşitsizliklerden daha derin etkilendiği, refah ve eğitim grupları arasındaki eşitsizlikleri belirleyen tek önemli ayracın da bölgenin sosyoekonomik gelişim düzeyi olduğu belirlenmektedir. Zaman içerisinde artırdığı pek çok kronik hastalık riski de düşünülecek olursa, obezite zaten ileri düzeyde olan sağlık eşitsizliklerini şiddetlendirici bir yakıta dönüşmektedir.

Summary

  • In this paper, health inequalities title has been dealt through the obesity example. In addition to a short summary of the mass literature on obesity inequalities, some barriers to national data contribution to this area from countries like Turkey have been identified. A paper looking at this health problem through the inequalities perspective has also been shared. In the so-called paper, the prevalence of obesity/overweight problem in Turkey and its distribution at diff erent wealth and education groups has been considered and the inequalities picture for men/women as well as for regions has been drawn. The inequalities determined, have shown regional and gender diff erences. It has been detected that, women are aff ected much deeper and that the socio-economic development level of the region has been the only demarking feature regarding inequalities for wealth and education groups. Considering the increased risk for many non-communicable diseases in the course of time, obesity fuels the already high health inequalities.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Obezite, Sağlıkta eşitsizlikler, Dünya Sağlık Araştırması
    EN: Obesity, health inequalities, World Health Survey