Yazar
Melike YAVUZ
Halk Sağlığı Uzmanı

Özet

  • Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla yürürlüğe konulan neoliberal sağlık reformları başladığı tarihten bu yana önemli bir yol kat etmiştir. Bu süreçte programın toplum sağlığına etkilerini değerlendirmemizi sağlayabilecek bir birikim de beraberinde oluşmuştur. Toplum ve Hekim Dergisi bu sayıda Sağlıkta Dönüşüm Programının toplumun sağlığını nasıl etkilediğini ulaşılabilen veriler üzerinden incelemeyi amaçlamıştır.

Summary

  • Neoliberal reforms in health implemented under the title “Transformation in Health Programme” has so far covered a significant distance, consequently bringing along some information base needed to assess the eff ects of the programme on public health. In its new issue, the journal “Society and the Physician” seeks to examine these eff ects on the basis of available data.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlıkta dönüşüm programı, toplum sağlığı
    EN: transformation in health programme, public health