Yazar
Hatice ŞİMŞEK KESKİN
Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazar
Reyhan UÇKU
Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) tüm dünyada başlıca halk sağlığı sorunudur. DSÖ’nün Raporu’na göre 2012 yılında tüm dünyadaki ölümlerin %68’nin, 70 yaş öncesi ölümlerin %42’sinin nedeni BOH’lardır. Türkiye’de 2009 yılı verisine göre ölümlerin yaklaşık %70’i BOH’lara bağlıdır. BOH’ların önlenmesinde ve kontrolünde koruma, sağaltım, esenlendirme ve sağlığın geliştirilmesini içeren bütüncül bir yaklaşım gereklidir. Ayrıca dikey örgütlenme yerine ulusal sağlık sistemi ile bütünleşmiş yatay örgütlenme biçiminde hizmet planlanmalıdır.

Summary

  • Non-communicable diseases (NCD) constitute a major health problem throughout the world. According to a WHO report, NCD account for 68% of total mortality burden and for 42% of mortality under age 70 in 2012. According to 2009 data, about 70% of deaths are associated with NCD. The prevention and control of NEC requires a holistic approach encompassing protection, treatment and therapy. Also, services should be planned through a horizontal organization integrated with the national healthcare system instead of a vertical approach.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: bulaşıcı olmayan hastalıklar, kontrol programı, kampanyalar
    EN: non-communicable diseases, control programmes, campaigns