Yazar
Yavuz ÜÇKUYU
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Yazar
Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yazar
Hakan TÜZÜN
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Kapitalist üretimin temeli artı değer üretimini dolayısıyla kapitalistin ortaya çıkan artığa el koymasını sağlayan emek gücünün kapitalist tarafından satın alınması sürecidir. Bu süreci açıklayıcı kuram emek değer kuramıdır ve satın alınan emeğin artı değer üretecek biçimde çalıştırılmasına dayanır. Kapitalizmde bu nedenle çalışma fetiş haline getirilmiştir. Sosyalizmde ise amaç çalışmayı azaltmak ve çalışma dışı zamanı insanın kendisini hoş etkinlikler içinde bulabileceği şekilde artırmaktır.

Summary

  • The basis of the capitalist mode of production is the process by which the capitalist buys the labour power which produces surplus value and thus the surplus is appropriated by the capitalist. The theory explaining this process is the labour theory of value and it is based on the employment of labour bought in a way to produce surplus value. This is why work is fetishized in capitalism. In socialism,on the other hand, is to reduce working time while extending leisure time during which workers may engage in pleasant activities of their choice

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: çalışma, emek değer, emek süreci, çalışma biçimi
    EN: work, labour value, labour process, forms of work