Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • 1979 Uluslararası Çocuk Yılını geride bırakıyoruz. Bıraktıklarımıza şöyle bir göz atarsak başarılı bir çalışma yaptığımız söylenemez. Korumaya muhtaç çocukların sayısının 1,5 milyonu aştığı, bunun ancak 27.000'inin devlet tarafından korunmaya alındığı bir ortamda yaşıyoruz... Daha mutlu bir yarın, güneşli günlerin geleceği bir ülke yaratmak çocuklarımıza. Can güvenliği sağlamak, düşünme özgürlüğü, okuma özgürlüğü, yazabilme özgürlüğüyle dolu bir dünya vermek çocuklarımıza. Savaşsız, sömürüsüz bir dünyada yaşatmak çocuklarımızı... Nötron bombalarının tehdit ettiği, atom-başlıklı füzelerin yerleştirilebileceği, silahlanma yarışının alabildiğine boyutlarını büyüttüğü bir ülke değil; Barışın sürdüğü, insan canına saygının insan sevgisinin olduğu, her türlü sömürünün ortadan kaldırıldığı bir yaşam sağlamak çocuklarımıza... Çocuklarını sağlıklı yaşatmak, yeterli beslenme, eğitim, can güvenliği, sosyo-ekonomik güvence, düşünce özgürlüğü içinde büyütmelerini sağlamak çocuklarımıza.. . Budur savaşımımızın nedenleri. Uluslararası Çocuk Yılında Birliğimizin çalışmaları kısmen bu yılın anlamı içinde değerlendirildi. UÇY ilk hazırlık çalışmalarını Birliğimiz, İlerici Kadınlar Derneği ile girişimci kuruluş olarak başlatmıştı. Tüm konu ile ilgili demokratik kitle örgütlerinin katılımına açık bu çalışmaya 24 kuruluş katıldı : Ve yıl boyunca bu 24 kuruluş «Uluslararası Çocuk Yılı Demokratik Örgütler Çalışma Grubu» «UÇY-DÖG» adı altında çalışmalar oluşturdular. Birliğimiz 4-9 Ocak tarihlerinde Ankara'da toplanan UÇY Konferansına etkin bir biçimde ve «Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri ve İstanbul Kentindeki Konumu» adlı çalışma ile katıldı. 14 Mart Sağlık Kurultayı'nda bildiri konuları ağırlıkla çocuklar üzerine ayrılmıştı. «Çocuk Sağlığı ve Çocuk Hakları» Uluslararası Karikatür Yarışmanıız oldukça ilgi gördü. Karikatürler İzmir ve İstanbulda sergilendi. Ayrıca 14 Martta «Ana Çocuk Sağlığı» adlı fotoğraf yarışması da düzenlendi. Çanakkale'de düzenlenen Tahta At Çocuk Festivali'ne, Balıkesir'de küzenlenen «Devlet ve Çocuklar» konulu panele katılındı. Bu arada Toplum ve Hekim'in çeşitli sayılarında yıl boyunca çocuklar üzerine hazırlanan araştırmalar yayınlandı. Elimizdeki sayı da bir özel sayı niteliğinde. Dr. Atabek'in «Çocuk Ölümleri», İstanbul Tabip Odası Ana Çocuk Sağlığı Bürosunun çevirini ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Çocuklar üzerine 3 ayrı bölgemizden gelen üç araştırma-inceleme yazısını da özel sayımıza koyduk. Bursa, İzmir ve Denizli-Tavas. Bu Dergimizde, UÇY'nda Adana Tabip Odamızın güney illerimizin ihtiyacına cevap verecek, bir çocuk hastahanesinin kurulması istemini ve bu konuda yetkililere gönderdiği yazıyı yayınladık. Toplu mve Hekim iki yaşını bitirdi. İki yıl evvel doğan aylık yayınımız her ay aksamadan, her türlü olanaksızlıklara rağmen 24 sayı çıkarttı. Son sayfalarımızda Toplum ve Hekim'de bugüne kadar çıkan yazıların bir Fihristini veriyoruz. Okuyucularımıza kaynak bulmada yardım edeceğini umuyoruz. Gelecek yıl tekrar, daha başarılı bir «Toplum ve Hekim»i sürdürmek dileğiyle, tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız. Tekrar buluşmak dileğiyle... Toplum ve Hekim