Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ortaya çıkan atıklar kaynağından bertarafına kadar tüm aşamalarında farklı özellikler içermektedir. Toplum ve Hekim Dergisi “Tıbbi Atıklar” özel sayısıyla hem bir çevre hem de işçi sağlığı sorunu olarak sağlık hizmeti kaynaklı atıkların özellikleri, türleri, zararsız hale getirilme yollarını, bu yolların etkilerini ve bu alandaki tartışmaları gözden geçirerek sağlık ortamımızın gündemine taşımayı amaçlıyor.

Summary

  • Wastes emerging from health service delivery bear diff erent characteristics starting from the very origin up to the stage of disposal. With its special issue “Medical Wastes” the journal Community and Physician addresses medical wastes as a problem concerning both the environment and related occupations and seeks to bring the issue to the agenda of health sector by going over the characteristics, types, ways of disposal of medical wastes, their respective eff ects and related debates.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlık hizmetleri, atıklar, çevre sağlığı, işçi sağlığı
    EN: health services, wastes, environmental health, occupational health