Yazar
Songül A. VAİZOĞLU
Prof. Dr. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Tıbbi bakım atıkları (Tıbbi atıklar, hastane atıkları), evde bakımdan alandaki hizmet atıklarına kadar geniş bir atık grubunu tanımlamaktadır. Bu derlemede tıbbi bakım atıkları ile ilgili tanımların yanı sıra, genel özellikleri, türleri, ve tıbbi atık yönetiminin temel parçaları olan sınıfl andırma, toplama, taşıma ve zararsız hale getirme işlemleri irdelenmiştir. Ayrıca tıbbi atıkların çeşitli bertaraf etme yöntemleri ele alınmıştır.

Summary

  • Health-care waste ( medical waste, hospital waste), describes a wide range of wastes to the waste in the field of home and health care services. In this review, besides the definition, classification of waste, general characteristics, types, collection, transport and disposal the main issues in medical waste management- and various methods of medical waste disposal are discusse.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: tıbbi atıklar, türleri, kaynakları, bertaraf yöntemleri
    EN: health care waste, classification, sources, disposal methods