Yazar
Çağatay GÜLER
Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar çeşitli yönleriyle tartışılmaktadır. Sağlıkla ilgili çeşitli kuruluşlar, tıbbi atıkların kentsel atıkların tehlikesinden fazla bir tehlikeye sahip olmadığını ısrarla vurgulamalarına rağmen konu farklı bir düzlemde tartışılmaktadır. Daha çok çalışanlar açısından önemli bir sorun olan sağlık kuruluşları atıkları, bilimsel verilere aykırı biçimde algısal olarak önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu yazıda tıbbi bakım atıkları ile ilgili terimler ve bilgiler gözden geçirilerek konu farklı bir perspektifl e ele alınmaktadır.

Summary

  • Wastes originating from health facilities are debated in many respects. Despite insistent arguments by various health organizations that medical wastes do not pose a threat that is more serious than urban wastes the issue is discussed at a diff erent level. Wastes of health facilities that pose a problem mainly for health workers are addressed, in a manner running counter to scientific facts, as an important public health problem. The present article goes over terms used and information available in relation to medical wastes and examines the issue from a diff erent perspective.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: tıbbi bakım atığı, hastane, atık
    EN: wastes from medical care, hospital, wastes.