Yazar
Aslı DAVAS
Doç. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Dünya nüfusunun yarısından fazlası tıbbi atıkların işyerlerindeki, çevredeki ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle risk altındadır. Tıbbi atık konusu DSÖ, BM Çevre Örgütleri gibi birçok uluslararası kuruluşun gündeminde olmasına, Basel, Bomako, Stocholm, Aarus gibi antlaşmalarda ele alınmasına rağmen hem işçi, hem de çevre sağlığı açısından sorun giderek büyümektedir. Tıbbi atık ve temizlik işçileri sadece Türkiye’de, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde değil ABD, Fransa gibi endüstrileşmiş ülkelerde de Hepatit B, Hepatit C, HIV, tüberküloz gibi meslek hastalıklarına yakalanmakta ve yaşamlarını kaybetmektedir. Neredeyse tamamı taşeron şirkete bağlı olarak çalışan tıbbi atık ve temizlik işçilerinde iş kazalarının en önemli nedenleri; tıbbi atık bertarafının DSÖ gibi uluslararası kuruluşların tavsiyesiyle özele ya da kamu özel ortaklıklarına devredilmesi; sağlık reformlarının sağlık hizmet kullanımını dolayısıyla tıbbi atık üretimini arttırması, tıbbi atık çalışanlarının çoğunun taşeron şirkete bağlı olarak güvencesiz koşullarda çalışması; sağlık kurumlarında maliyet bahane edilerek yetersiz tıbbi atık işçisi istihdamı, yeterli sayı ve nitelikte atık kutusu vb. malzemenin alınmaması, çalışanlara eğitim verilmemesi, uygun kişisel koruyucu sağlanmaması ve işçi sağlığı hizmetlerinden yararlanamaması olarak sıralanabilir.

Summary

  • More than a half of the world’s population is under the threat of the negative eff ects of the medical waste on work places, the environment and public health. Although the issue of medical waste has been on the agenda of many international organizations such as the World Health Organization (WHO) and UN environmental organizations and has been addressed by various agreements including Basel, Bomako, Stocholm, Aarus it is becoming more serious for both environmental and worker health. Not only in African and Middle Eastern countries such as Turkey, but also in industrialized countries including the US and France, medical waste and sanitation workers contract occupational illnesses such as hepatitis B, hepatitis C and tuberculosis and die of them. Almost all medical waste and sanitation workers have contracts with subcontractor companies. Among these workers, the most important causes of occupational accidents include: the disposal of medical waste being delegated to private companies or partnerships of private and public companies on the advice of international organizations like the WHO, health reforms increasing medical waste due to the use of services, most medical waste workers working in risky conditions for subcontractors, underemployment of medical waste workers in health care facilities due to costs, insuff icient numbers and quality of supplies such as waste bins, and the lack of training, personal protection and worker health services..

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: tıbbi atık işçileri, işçi sağlığı, tıbbi atık yönetimi
    EN: medical waste workers, occupational health, medical waste management