Yazar
Ahmet SOYSAL
Öğr. Gör. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • 1972’de Stockholm’de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen ilk Dünya Çevre Konferansı’ndan sonra 1980’li yılların başından itibaren ABD, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden başlamak üzere tüm dünyada katı atıklar yönetimi ile birlikte tıbbi atıkların imhası ile ilgili yönetmelikler yayımlanmıştır. Ancak uluslararası ve ulusal düzenlemelere karşın özellikle gelişmekte olan ülkelerde tıbbi atık sorunu günümüzde de sürmektedir. Günümüzde ülkelerin büyük bir bölümünde ‘tıbbi atıklar’ istatistiklerde tehlikeli veya tehlikesiz atıkların içinde diğer kaynaklardan çıkan atıklarla beraber bulunmaktadır; bu da tıbbi atıklar hakkında kesin rakamsal verilere ulaşmayı güçleştirmektedir. Dünya üzerinde tıbbi atık yönetiminin diğer bir boyutu ise bu atıkların yasadışı uluslar arası ticaretidir. Bu ticaret gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru olmaktadır ve boyutu tam olarak bilinmemektedir. 1992 yılında yürürlüğe giren ve tehlikeli atıkların sınır ötesi taşınmasını ve ticaretini kısıtlayan Basel Konvansiyonuna rağmen bu yasadışı ticaret durdurulamamıştır.

Summary

  • The term health-care waste includes all the waste generated within health-care facilities, research centres and laboratories related to medical procedures. After the 1972 the First World Environmental Conferance arrenged by the UN in Stockholm, in the 1980s management of health-care wastes were put into legal order. Between 75% and 90% of the waste produced by health-care providers is comparable to domestic waste and usually called “non-hazardous” or “general health-care waste”. The remaining 10-25% of health-care waste is regarded as “hazardous” and may pose a variety of environmental and health risks, A national policy document should form the basis for developing the law and should be complemented by technical guidelines developed for implementation of the law. This legal “package” should specify regulations on the treatment of diff erent waste categories; segregation, collection, storage, handling, disposal and transport of waste; and responsibilities and training requirements.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Tıbbi atık, tehlikeli atık, Basel Konvansiyonu.
    EN: Medical waste, hazardous waste, Basel Convention