Yazar
Türk Tabipleri Birliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.06.2014 tarihli yazısıyla Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı hakkında Türk Tabipleri Birliği’nin görüşünün istenmesi üzerine,

Özet

  • Bu yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfasında paylaşılan ve Türk Tabipleri Birliği’nden yazılı olarak görüş talep edilen “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” ve bu taslak hakkındaki Türk Tabipleri Birliği görüşleri sunulmaktadır.

Summary

  • This paper presents the opinion of the Turkish Medical Association (TMA) on “Draft Regulation Concerning the Management of Medical Wastes” as asked by the Ministry of Environment and Urban Aff airs which shared the draft in its website.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: tıbbi atık, TTB, sağlık hizmetleri
    EN: medical wastes, TMA, health services