Yazar
Necati DEDEDOĞLU
Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Afetlerde oluşan kitle ölüm ve yaralanmaları hekimlerde yardım isteği uyandırmaktadır. Öte yandan afet koşullarında hekimlik hizmeti vermek için eğitim almış olmak, hazırlıklı olmak, ve bir örgüt desteği gereklidir. Bunlar sağlanmadan afet yerine gelen hekimler hem diğer kişilere yük olurlar, hem kendi sağlık ve yaşamlarını tehlikeye atarlar.

Summary

  • Mass deaths and injuries in a disaster may evoke feelings of assistance in physicians. However, training, preparation and support of an organisation are needed to be able to practice medicine in a disaster situation. Physicians arriving in a disaster area without these prerequists will be a burden to others and also endanger their health and life.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: afet, gönüllü hizmet, hekimlik
    EN: disaster, voluntary service, medicine