Yazar
Hakkı AKTAŞ
Arş. Gör. Dr. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Yazar
Hande CİHAN
Arş. Gör. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Yazar
A. Öner KURT
Doç.Dr. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Yazar
Tacettin İNANDI
Prof.Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Yazar
GES Katılımcıları
Türk Tabipleri Birliği 27. Gezici Eğitim Semineri Katılımcıları

Özet

  • Yirmi yedinci Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri 06 - 11 Eylül 2015 tarihleri arasında “Nükleer enerji ve çevre sağlığı, göç, savaş ve sağlık etkileri, aile hekimliğinin 10. yılında birinci basamak sağlık hizmetleri” başlığı ile Mersin, Adana ve Hatay illerinde düzenlenmiştir. Gezici eğitim semineri sonucunda; bölgede kurulması planlanan nükleer ve termik santrallerin insan ve çevre sağlığına ciddi zarar verebileceği, sığınmacıların sağlığının hem sosyal belirleyiciler hem de sağlık hizmet kullanımı açısından çok fazla sorun yaşadıkları, aile hekimliği sisteminin eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu açısından eksikleri olduğu gözlemlenmiştir.

Summary

  • The 27th Public Health Mobile Training Seminar took place in Mersin, Adana and Hatay provinces from 6 to 11 September 2015 covering the following topics: Nuclear energy and public health, migration, armed confl ict and its eff ects on health and first step health services in the 10th year of family medicine. Conclusions drawn from the seminar activity include serious human and environmental health threats of nuclear and thermal plants envisaged in the region; health problems faced by refugees in terms of both social determinants of health and use of available health services; and defects of family medicine system in terms of delivery of equitable, free, accessible and quality health services.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: çevre sağlığı, halk sağlığı, sığınmacılar, göçmenler, aile hekimliği
    EN: environmental health, public health, refugees, migrants, family medicine