Yazar
ReyhanUÇKU
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

  • Bu yazıda yaşamın son döneminde sunulması gereken sağlık hizmetleri dünya ve Türkiye verileri ile sunulmaya çalışılmıştır. Yaşam sonu sağlık hizmeti gereksinimi, gereksinimdeki değişim ve nedenleri, karşılanma durumu ve sağlık politikalarının gereksinime yanıtı tartışılmıştır.

Summary

  • In this article, end-of-life care services were presented with the world’s and Turkey’s data. End-of-life care needs, the changes of needs, the causes of increase in needs, the level of unmet needs and the health policy responses to the end-of-life care needs were discussed.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlık hizmeti, yaşam sonu, sağlık hizmet gereksinimi
    EN: health care, end of life, health care needs