Yazar
Ayşegül BİLEN
Uzm. Dr., OEAH Algoloji Uzmanı, Palyatif Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Özet

  • Palyatif Bakım iyileştirici tedavilere yanıtı olmayan hastaların aktif, toplam bakımıdır. Palyatif bakım terimi fiziksel, psikososyal ve spiritüel konularla ilgili tıbbi bakımı içerir. Özünde, palyatif bakım hasta ve ailelerinin yaşam kalitesini en üst düzeye ulaşmasını sağlanmaktır. Ölmekte olan hastalar için hasta merkezli ve multidisipliner bir metotdur. Aynı zaman da ucuzdur. Pek çok gelişmiş ülkede farklı palyatif bakım modelleri görü lebilir. Ükemizde ise palyatif bakım hizmetleri uzun yıllarca göz ardı edilmiştir.

Summary

  • Palliative care is the active, total care of patients whose disease is not responsive to curative treatments. The term “palliative care” refers to those aspects of medical care concerned with the physical, psychosocial and spiritual issues. At its core, palliative care is concerned with providing the maximum quality of life to the patient and their families. This is a very patient-centered, multidisciplinary method of caring for dying patient. It is also cost eff ective strategy. Diff erent types of palliative care models can be seen in most of the developed countries. However, palliative care was an ignored issue for many years in our country.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: palyatif bakım, palyatif bakım modelleri, hasta merkezli, multidisipliner
    EN: palliative care, palliative care models, patient-centered, multidisciplinary