Yazar
Prof. Dr. Halil Kaya Yorgancı
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Yazar
Doç. Dr. Melda Türkoğlu
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Özet

  • Gerek sağlık hizmetlerinde gerekse de yoğun bakım hizmetlerindeki son gelişmelerle birlikte, terminal dönem hastaların sayısı artırmaktadır. Bu yazıda, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin terminal dönem hastaların sorunlarına ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin görüşleri yer almaktadır.

Summary

  • Recent advances in the practive of both health care and intensive care medicine have led to an increase in the population of patients with terminally ill. This paper provides the current problems and recommendations for these patient population.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yoğun bakım, hizmete erişim, tedaviyi durdurma, tedaviye başlamama, boşuna tedavi, ötanazi
    EN: intensive care, access to services, withdrawing, withholding, futile theraphy, euthanasia