Yazar
Doç. Dr. Tuğhan Utku,
Tü rk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Yazar
Doç. Dr. Nedim Çekmen
Tü rk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Yazar
Prof. Dr. İsmail Cinel
Tü rk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Yazar
Prof. Dr. M. Kemal Bayar
Tü rk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Yazar
Prof. Dr. İ. Özkan Akıncı
Tü rk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Yazar
Prof. Dr. Sibel Temur
Tü rk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Yazar
Prof. Dr. Özge Köner
Tü rk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Özet

  • Son evre hastalarına ait hizmet stratejilerinin belirlenmesi, tüm sağlık hizmeti sunucularının özellikle de yoğun bakım doktorlarının önemli bir sorunudur. Bu hizmetin belirlenmesi, söz konusu hasta grubunun yoğun bakım ünitelerinde veya serviste tedavi edilmeleri konusunda karar verme durumunda olan meslek grubuna yardımcı olacaktır. Ölmeden önce hastaların tüm sağlık hizmeti olanaklarından uygun olarak yararlandığının bilinmesi, ölüm kalitesini olumlu etkilemektedir. Hastanede yatan hastaların ailelerine kötü haber verme, sağlık profesyonellerini bekleyen en güç görevlerden biridir. Günümüze kadar tıp eğitimi sırasında bu tip bir iletişime gereken önem verilmemişse de, bu kavram değişmektedir. Hasta yakınlarına kötü haber vermek için gereken iletişim becerilerinin verilmesi günümüzde tıp fakültesi eğitiminin önemli bir parçası olmuştur.

Summary

  • The health care services strategy to end of life patient is considered to be an important issue for all healthcare providers particularly intensivists. A description of the healthcare services used by end of life patients can provide valuable information to decision-makers about the use of intensive care services compared to services that refl ect a more palliative or supportive approach. Knowing which services patients receive before death off ers insight into whether or not they are accessing resources meant to improve quality of dying. Breaking bad news to families of hospitalized patients is one of the most diff icult tasks facing health care professionals. It was given scant attention in medical training; however, this is changing and teaching the necessary skills needed for breaking bad news are now a core part of the medical school curriculum. Strategies that facilitate eff ective communication are preparation, environment, time, clarity, empathy, acceptance, and follow-up.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yaşam sonu, sağlık hizmeti, kaynak yönetimi, etik, bilgilendirme, beyin ölümü
    EN: end of life, healthcare service, resource management, ethics, information, brain death