Yazar
Prof. Dr. Lütfi Telci
Türk Yoğun Bakım Derneği

Özet

  • Yaşamın son dönemine yaklaşım farklı ülkelerde ve kültürlerde değişik olabilir. Yoğun bakımlarda yaşamın son dönemine ait etik konular mümkün olan en kısa sürede, içinde doktorların, hukukçuların, politikacıların, din adamlarının ve etik uzmanlarının olduğu bir grup tarafından ele alınmalıdır.

Summary

  • The approach to end-of-life period may vary in diff erent countries and cultures. Ethical issues on end-of-life in intensive care units should be addressed as soon as possible by a team composed of physicians, lawyers, politicians, clergy and experts on ethics.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yoğun bakım, etik, yaşamın son dönemi
    EN: intensive care, ethics, end-of-Life period