Yazar
Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı
Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı

Özet

  • Bu yazıda Türk Tabipleri Birliği tarafından 2008 yılında düzenlenen “Etik Bildirgeler Çalıştayı” toplantısında kabul edilen ve 2009 yılında güncellenen “Yaşamın Sonuna İlişkin Etik Bildirge” sunulmaktadır

Summary

  • In this article, “Declaration on Ethics Relating to End-of-Life” that has been adopted in “Declarations on Ethics Workshop” conducted by Turkish Medical Association in 2008 and updated in 2009 is presented.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Türk Tabipleri Birliği, etik, yaşamın sonu
    EN: Turkish Medical Association, ethics, end-of-Life