Yazar
Hande ARPAT
Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Günümüzde medya, gerek iktidarlar gerekse işçi sınıfı tarafından son derece yaygın başvurulan, kullanılan ve yeniden üretilen bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Neoliberal politikalarla birlikte metalaştırılan sağlığın da medyada çokça ele alınan bir konu olduğunu görüyoruz. Toplum ve Hekim Dergisi “Medya ve Sağlık” dosyası ile bu alanda öne çıkan konu ve tartışma başlıklarına güncel bir girizgâh yapmayı amaçlıyor

Summary

  • Media is a platform quite commonly referenced, used, and reproduced today by both the governments and the working class. Health,which has been marketized as a consequence of neoliberal policies, also became a widely addressed topic in the media. The Journal of “Community and the Physician” aims to provide a concise, up to date introduction into the significant subjects and debate topics in this field.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: medya, sağlık
    EN: media, health