Yazar
A. Necip HATİBOĞLU
Sağlık merkezi, Tavas/Denizli, Dişhekimi

Metin / Text
  • Yıl 1979. Dünya çocuk yılı. Selam olsun tüm çocuklara. Bugün dünyada bağımsızlığını kazanabilmek için, ulusal kurtuluş savaşı veren ülkelerde binlerce çocuk silah eğitimi yapıyor. Yine bugün dünyada milyonlarca çocuk savaş tehdidi altında yaşıyor. Başta geri bırakılmışlık, beslenme yetersizliği, eğitim eksikliği ve sağlık hizmetlerinin halka yeterince ulaştırılmamasından milyonlarca çocuk hasta. İşte böyle bir durumda dünya çocuk yılı kutlanıyor. Ülkemizde bin çocuktan yüzelliüçü doğunca yitiyor. 0-4 yaş arası çocuk ölümleri, tüm ölümlerin yarısından fazla. Çevre sağlığımız gün geçtikçe bozuluyor. Bir kilo et alınıp yenilesi değil. Beslenmemiz de giderek bozuluyor. Bu şartlardaki çocuklarda, yaptığımız diş araştırmasını sunuyorum. Araştırma altı ilkokulda yapılmıştır. Yer; Denizli ile Tavas ilçesi köylerinde. Okulların adları şöyle: Konak ilkokulu, kasaba ilkokuludur. Çağırgan ilkokulu, Yukarıboğaz ilkokulu, Hırka ilkokulu, Keçeliler ilkokulu, dağ köyü okullarıdır. Toplam 681 çocuk kontrol edilmiş, 2162 dişte çürük görülmüştür. 419 diş çekilmiş, 1743 diş tedavi edilir durumdadır. Bir kısmı çekilecektir. Kalanlar dolgu maddeleri ile tedavi yöntemine gidilecektir. 11 çocukta kapanış anomolisi vardır. Okulları tek tek inceliyelim. SAĞLIK merkezi. Tavas - DENİZLİ HAKİMİYET İLKOKULU Bakılan çocuk sayısı: 136 Tesbit edilen çürük sayısı: 512 Anomali durumu: 4 Ortalama diş çürüme yüzdesi: %343 Ortalamayı geçen yaş gurupları: 7,8,9 (Bakınız: Tablo 1, Tablo 7, Tablo 8) KONAK İLKOKULU Bakılan çocuk sayısı: 227 Tesbit edilen çürük sayısı: 678 Anomali durumu: 1 Ortalama diş çürüme yüzdesi: %298 Ortalamayı geçen yaş gurupları: 8,9 (Bakınız: Tablo 2, Tablo 7, Tablo 8) ÇIĞIRGAN İLKOKULU Bakılan çocuk sayısı: 84 Tesbit edilen çürük sayısı: 196 Anomali durumu: 1 Ortalama diş çürüme yüzdesi: %219 Ortalamayı geçen yaş gurupları: 7,9 YUKARIBOĞAZ İLKOKULU Bakılan çocuk sayısı:46 Tesbit edilen çürük sayısı: 119 Anomali durumu: Yok Ortalama diş çürüme yüzdesi: %258 Ortalamayı geçen yaş gurupları: 8 (Bakınız: Tablo 4, 7, 8) HIRKA İLKOKULU Bakılan çocuk sayısı: 114 Tesbit edilen çürük sayısı: 468 Anomali durumu: 3 Ortalama diş çürüme yüzdesi: %409 Ortalamayı geçen yaş gurupları: 8, 9, 10, 11 (Bakınız: Tablo 5, 7, 8) KEÇELİLER İLKOKULU Bakılan çocuk sayısl: 74 Tesbit edilen çürük sayısı: 189 Anomali durumu: 2 Ortalama diş çürüme yüzdesi: %249 Ortalamayı geçen yaş gurupları: 7, 8 (Bakınız: Tablo 6, 7, 8) SONUÇ VE ÖNERİLER Ortalama diş çürüme yüzdesi %296'dır. Bu oranı Konak, Hakimiyet ve Hırka İlkokulları geçmektedir. Ortalamayı Konak ilkokulu çok az geçmiştir. Ve en çok öğrenci bakılan okuldur. Ortalamanın altında kalan okullarda, öğrenci sayısı Konak ilkokuluna göre azdır. Şu anlaşılıyor. Öğrenci sayısı arttıkça, çürüme yüzdesi de artacak. Olumsuz bir durumdur. Ortalama yüzdeyi geçen yaş gurupları 7, 8, 9,10'dur. Bu dönem, çocuklarda karma dişlenme devresidir. Çürük süt dişlerinde gözükmektedir. Çürük oranının bu derece yüksek olması, daimi dişlerin çürümesini de kolaylaştırmaktadır. Sağlık Merkezimizde on yaşını gelmeyen çok çocukta altı yaş dişleri çekilmiştir. Anomaliler, kapanış bozukluklarıdır. Çapraşık dişler ve açk kapanış vardır. Yöre insanı, genellikle çocuklarının dişleri ağrıdığı zaman hekime getirir. Çiftçilikle uğraşırlar. Bir kısım öğrencinin babası Almanya'dadır. Fırça kullanıyor musunuz? şeklindeki sorumuza, çok az çocuk olumlu yanıt vermiştir. Bunların da babaları Almanya'dadır. Öneri: Tablo çok acıdır. Çürük yüzdeleri inanılası değil. Ne yazık ki, henüz okul çağına girmeyen çocuklarda da aynı tabloyugörmek mümkün. Belki de daha beterini görebiliriz. Yeterli önlem, önce ana karnında alınır. Öyleyse, herkese diş bakımı ile ilgili bilgi verilmelidir. Okul kitaplarında diş ve ağız sağlığı ile ilgili yeterli bilgi olmalıdır. Öğrencilere verilecek konumuz ile ilgili bilgi, mümkünse dişhekimleri tarafından verilmelidir. Diş ve ağız sağlığı haftası mutlaka getirilmelidir. Ülkemizde, okullarda genel bir tarama yapılmalı, hatta, genel ağız ve diş sağlığı haftası ilan edilmelidir. Halkın ve öğrencilerin anlayabileceği biçimde yazılmış küçük kitapçıklar, ücretsiz dağıtılmalı. Bu kitapta dişlerimizin bakımı, önlemler vs. anlatılmalıdır. En küçük, sağlık birimlerinde bile mutlaka bir dişhekimi bulunmalıdır. Son sözümüz. Sağlık hizmetleri devletleştirilmelidir.

Tablo Başlıkları / Table Heads

  • Tablo: 1 HAKİMİYET İLKOKULU - TAVAS 16.3.1979 Tablo: 2 KONAK İLKOKULU - KONAK. 23.12.1978 - 4.4.1979 Tablo: 3 ÇAĞIRCAN İLKOKULU - ÇAĞIRĞAN. 28.12.1978 Tablo : 4 YUKARlBOĞAZ İLKOKULU - YUKARIBOĞAZ. 11.12.1978 Tablo : 5 Tablo : 6 KEÇELİLER İLKOKULU 1.1.1979 Tablo : 7 Tablo : 8